U subotu, 18.08.2018.godine u Velikoj Sali Općinskog vijeća u Žepču, u organizaciji FSA SDP BiH, Programa pružanja besplatne pravne pomoći radnicima i OO SDP BiH Žepče, održana je informativno-edukativna radionica pod nazivom „Upoznaj svoja prava na radu“.

Informativno-edukativne aktivnosti o pravima iz oblasti rada čine jednu od tematskih oblasti struktuiranog radničkog obrazovnog programa FSA SDP BiH. Predavači na radionici bili su pravnici, članovi Mreže programa pružanja besplatne pravne pomoći radnicima FSA SDP BiH.

Prisutnim radnicima iz Žepča pružena je mogućnost upoznavanja sa današnjom radno-pravnom problematikom, sa položajem radnika od trenutka zasnivanja radnog odnosa do njegovog prestanka, koja su njihova prava i na koji ih način mogu zaštiti. Karakter edukacija se temeljio na normativnim rješenjima i praksi.

Na edukacijama su učesnici mogli čuti, i u interakciji komentarisati, tematske sadržaje kao što su: Pravna regulativa iz oblasti radnih odnosa, Ugovori o radu i prestanak ugovora o radu, Probni rad, Pravo na otpremninu, Pravo na plaćeno odsustvo, Pravo na neplaćeno odsustvo, Sindikat i Vijeće uposlenika, Štrajk, Radno vrijeme i odmori, Plate, Naknade, Uplate doprinosa, Privremena spriječenost za rad, Mobing i diskriminacija, Zaštita na radu, Materinska zaštita i Porodiljsko odsustvo…

Prisutnima su, također dati i pravni savjeti, te pružena pravna pomoć u konkretnim predmetima po njihovim zahtjevima.