Vizija

Naša vizija je društvo zasnovano na demokratskom socijalizmu. Socijalizam za nas znači izgradnju društvene zajednice u kojoj žene i muškarci žive u miru, slobodi i jednakosti od svog rada, truda i znanja, i u kojoj njihova inovativna i stvaralačka snaga služi ljudima ujedinjenih oko zajedničke dobrobiti za sve. Socijalizam je zajednica egalitarizma u kojoj je ljudsko biče političko, misleće biće.

Demokratija nije samo dio našeg sistema vrijednosti, ona je sredstvo i cilj naše političke borbe za društvene promjene. Pozitivni mir među ljudima je naša stalna težnja i cilj.

Naša vizija je društveni poredak zasnovan na istinskom demokratskom i transparentnom odlučivanju i demokratskim tržišnim mehanizmima koji su u službi postizanja pune zaposlenosti, ravnopravne i solidarne raspodjele resursa, ekološki održivog i progresivnog ekonomskog razvoja i jednakosti za sve.

Protiv smo ekonomskog poretka koji se zasniva na privatnom profitu, otuđenom radu, uništavanju prirodnih resursa, anti-sindikalizmu, jeftinoj radnoj snazi i ugnjetavanju radnika i radnica.

Protiv smo akumulacije kapitala uskog kruga elite i kapitalista koji upravljaju politikom, i za posljedicu imaju osiromašavanje i marginalizaciju radnika i građana.

Protiv smo dejtonskog uređenja kao političke zajednice koja je protivnik i neprijatelj radnika i radnica, i koja neprestano stvara krize, nacionalne podjele i mržnju među ljudima, zadržavajući status quo koji samo odgovara političkoj eliti i neoliberalnom kapitalizmu.

Naše političko djelovanje ima za cilj:

  • Osnaživanje materijalnog standarda i društveno-političkog položaja moći radnika i radnica
  • Klasno osvještavanje i radničko organizovanje
  • Jačanje demokratije u ekonomskim odnosima
  • Ravnopravnu i solidarnu raspodjelu resursa

Jednakost za sve žene i muškarce, djevojčice i dječake