Politike

EKONOMSKI RAZVOJ I TRŽIŠTE RADA

 • Politika pune zaposlenosti
 • Zapošljavanje žena
 • Dostojanstvene plate i dostojanstven rad
 • Investicije
 • Socijalno poduzetništvo
 • Samozapošljavanje
 • Lokalni ekonomski razvoj
 • Radni odnosi
 • Sigurnost u zaposlenju i poslu
 • Sigurnost u slučaju povrede na radu i profesionalnog oboljenja
 • Sigurnost u slučaju bolesti – Bolovanje
 • Sigurnost u slučaju nezaposlenosti
 • Zaštita žena u trudnoći I na trudničkom bolovanju od diskriminacije

ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU

 • Zaštita zdravlja i sigurnosti na radu
 • Radno vrijeme
 • Prekovremeni rad
 • Teški poslovi (npr. Rudari)
 • Zaštita od mobinga, seksualnog uznemiravanje, nasilja na radu itd.

PROFESIONALNO OBRAZOVANJE I RAZVOJ

 • Cijeloživotno obrazovanje radnika
 • Profesionalno doškolovavanje, do- i prekvalifikacije
 • Garancija za mlade
 • Porgrami za specifične kategorije radnika

SIGURNOST DOHOTKA

 • Minimalna plata
 • Progresivno oporezivanje dohotka
 • Naknada u slučaju nezposlenosti
 • Socijalna sigurnost
 • Sigurnost u slučaju bolesti i povrede na radu
 • Dostojanstvene penzije

BALANS RADA I KAPITALA

 • Sindikalno organizovanje
 • Zaštita sindikalnog povjerenika
 • Kolektivno pregovaranje i kolektivni ugovori
 • Socijalni dijalog
 • Radničko suodlučivanje
 • Štrajk