RADNO ZAKONODAVSTVO

Ovdje možete naći zakone (državne i entitetske) koji se tiču radničkih prava u Bosni i Hercegovini. Neki zakoni na prvi pogled nemaju veze sa radničkim pravima, ali dijelom u svojoj sadržini tretiraju i pitanja od interesa za radnike, njihov položaj, prava i obaveze i zbog toga su navedeni. Baza zakona se konstantno dopunjava, a nadamo se da ćemo u budućnosti moći ponuditi i kantonalne zakone i propise koji se tiču radnika i radničkih prava

DRŽAVNI NIVO BOSNE I HERCEGOVINE


FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE


REPUBLIKA SRPSKA


BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE