Radnička biblioteka

U “Radničkoj bibilioteci” mogu se naći “ANALIZE” trenutnog stanja radničkog pokreta i problema sa kojima se sureću radnici u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evrope i svijeta. Analize su radili naši aktivisti u saradnji sa prijateljima FSA SDP BIH.

U odjelu “OSTALA LITERATURA” kontinuirano će biti postavljana literatura značajna za radnički pokret kod nas i u svijetu. Literatura će sadržavati značajne tekstove za radnički pokret kroz istoriju i danas.