OTPREMNINA

Kada radnik/ca ima pravo na otpremninu?
Radnik /ca koji je sa poslodavcem zaključio ugovor o radu na neodređeno vrijeme, a kojem poslodavac otkazuje ugovor o radu nakon najmanje dvije godine neprekidnog rada, osim ako se ugovor otkazuje zbog kršenja obaveze iz radnog odnosa ili zbog neispunjavanja obaveza iz ugovora o radu od strane radnika, ima pravo na otpremninu u iznosu koji se određuje u zavisnosti od dužine prethodnog neprekidnog trajanja radnog odnosa sa tim poslodavcem. Otpremnina se ne može utvrditi u iznosu manjem od jedne trećine prosječne mjesečne plaće isplaćene radniku u posljednja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca.Otpremnina ne može biti veća od šest prosječnih mjesečnih plaća isplaćenih radniku/ca u posljednja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu.Izuzetno, umjesto otpremnine poslodavac i radnik/ca mogu se dogovoriti i o drugom vidu naknade.