PROBNI RAD

Koliko vremena može trajati probni rad?
Probni rad može trajati najduže 6 mjeseci. Ako radnik/ca ne zadovolje uslove na poslovima radnog mjesta za vrijeme obavljanja probnog rada, radni odnos prestaje istekom roka koji je određen za probni rad.
Da li poslodavac može angažovati radnika/cu da obavljaju poslove izvan prostorija poslodavca?
Ugovor o radu može se zaključiti radi obavljanja poslova i izvan prostorija poslodavca kod kuće radnika ili u drugom prostoru koji osigura radnik , ovakav ugovor može se zaključiti samo za poslove koji nisu opasni ili štetni po zdravlje radnika ili drugih osoba i ne ugrožavaju radnu okolinu, u skladu sa zakonom.