Politike

EKONOMSKI RAZVOJ I TRŽIŠTE RADA

Politika pune zaposlenosti
Zapošljavanje žena
Dostojanstvene plate i dostojanstven rad
Investicije
Socijalno poduzetništvo
Samozapošljavanje
Lokalni ekonomski razvoj
Radni odnosi
Sigurnost u zaposlenju i poslu
Sigurnost u slučaju povrede na radu i profesionalnog oboljenja
Sigurnost u slučaju bolesti – Bolovanje
Sigurnost u slučaju nezaposlenosti
Zaštita žena u trudnoći I na trudničkom bolovanju od diskriminacije


ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU

Zaštita zdravlja i sigurnosti na radu
Radno vrijeme
Prekovremeni rad
Teški poslovi (npr. Rudari)
Zaštita od mobinga, seksualnog uznemiravanje, nasilja na radu itd.


PROFESIONALNO OBRAZOVANJE I RAZVOJ

Cijeloživotno obrazovanje radnika
Profesionalno doškolovavanje, do- i prekvalifikacije
Garancija za mlade
Porgrami za specifične kategorije radnika


SIGURNOST DOHOTKA

Minimalna plata
Progresivno oporezivanje dohotka
Naknada u slučaju nezposlenosti
Socijalna sigurnost
Sigurnost u slučaju bolesti i povrede na radu
Dostojanstvene penzije


BALANS RADA I KAPITALA

Sindikalno organizovanje
Zaštita sindikalnog povjerenika
Kolektivno pregovaranje i kolektivni ugovori
Socijalni dijalog
Radničko suodlučivanje
Štrajk